Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Γονείς

ΜΑΘΗΜΑ 1: Χρήση του Διαδικτύου – Τι είναι σημαντικό

ΜΑΘΗΜΑ 2: Τι είναι η ρητορική μίσους σε ένα επιγραμμικό περιβάλλον

ΜΑΘΗΜΑ 3: Η ριζοσπαστικοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διαδικτυακές συνήθειες των παιδιών εφηβικής ηλικίας

ΜΑΘΗΜΑ 4: Ξενοφοβία στο διαδικτυακό περιβάλλον

ΜΑΘΗΜΑ 5: Πώς να προλάβετε τον ενδεχόμενο ριζοσπαστισμό στην οικογένειά σας